side

Personvern & Cookies

Ikrafttredelsesdato: november 2023

Innledning og personvernregler

Denne personvernerklæringen regulerer måten Headley Media Technology Division Ltd (selskapsnummer 012774219) samler inn, bruker, opprettholder og avslører informasjon som er samlet inn fra brukere (hver, en "Bruker") av nettstedet www.hrtechcorporate.no ("Nettstedet"). Denne personvernerklæringen gjelder for Nettstedet og alle produkter og tjenester som tilbys av Headley Media Technology Division Ltd.

Denne siden informerer deg om våre retningslinjer for innsamling, bruk og avsløring av personopplysninger når du bruker Tjenesten vår og valgene du har knyttet til disse dataene.

Vi bruker dataene dine til å levere og forbedre Tjenesten. Ved å bruke Tjenesten samtykker du til innsamling og bruk av personlig informasjon i samsvar med denne policyen. Med mindre annet er definert i denne personvernerklæringen, har begrepene som brukes i denne personvernerklæringen samme betydning som i våre Vilkår og betingelser, tilgjengelig fra www.hrtechcorporate.no.

Dette dokumentet inneholder:

 1. Hvordan vi beskytter dataene dine
 2. Det juridiske grunnlaget vi har for å behandle dataene dine
 3. Hvordan og når vi deler personopplysningene dine med andre
 4. Typer data vi samler inn og hvordan vi samler dem inn
 5. Hvordan vi bruker dataene dine
 6. Rettighetene og preferansene dine i henhold til generell databeskyttelsesforordning (GDPR)

Hvordan vi beskytter dataene dine

Headley Media Technology Division Ltd er forpliktet til å beskytte og ivareta personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning og GDPR. Headley Media Technology Division Ltd vil alltid behandle personopplysningene dine på en ansvarlig og sikker måte til enhver tid. Personopplysninger som er gitt av leserne våre, gjør det mulig for oss å forbedre tjenesten vår og tilby den mest passende markedsføringen, informasjonen og tjenesten for brukerne. Vi vil behandle disse dataene basert på legitim interesse i samsvar med GDPR. Leserne kan velge å ikke motta fremtidig kommunikasjon ved å avslutte abonnementet på e-postkampanjer eller via e-post: dataprotection@headleymedia.com

Headley Media Technology Division er forpliktet til å beskytte og ivareta personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning i California Consumer Privacy Act (CCPA) der det er aktuelt og General Data Protection Regulation (GDPR). Headley Media Technology Division Ltd overholder forbrukerrettighetene til CCPA:

 1. rett til varsel
 2. rett til tilgang
 3. rett til å velge bort (eller rett til å velge inn)
 4. rett til å be om sletting
 5. rett til like tjenester og priser

Headley Media Technology Division følger følgende POPIA-prinsipper:

 • ansvarlighet
 • gjennomsiktighet
 • sikkerhet
 • dataminimering
 • formålsbegrensning
 • rettigheter for registrerte

I samsvar med de nyeste lovene om beskyttelse av personopplysninger for forbrukere i USA, overholder vi fullt ut de 13 statene som har vedtatt lover om databeskyttelse:

 • California (CCPA)
 • Virginia (VCDPA)
 • Colorado (CPA)
 • Connecticut (CTDPA)
 • Utah (UCPA)
 • Iowa (ICDPA)
 • Indiana (Indiana Consumer Data Protection Act)
 • Tennessee (Tennessee Information Protection Act)
 • Texas (TDPSA)
 • Florida (Florida Privacy Protection Act)
 • Montana (Montana Consumer Data Privacy Act)
 • Oregon (OCPA)
 • Delaware (Delaware Personal Data Privacy Act)

Mens hver stat nærmer seg personvernregulering på forskjellige måter, er forpliktelsene som pålegges og rettighetene som opprettes i henhold til USAs forbrukervernlover like på mange måter, og Headley Media opprettholder evnen til å tilpasse seg nye utviklinger under disse (og andre) statlige personvernlover mens de implementerer de fastsatte kravene.

Det juridiske grunnlaget vi har for å behandle dataene dine

Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er ditt samtykke. I visse tilfeller kan vi alternativt behandle dine personopplysninger hvis Headley Media Technology Division Ltd har en legitim interesse i å gjøre det.

Headley Media Technology Division Ltd følger prinsippet om dataminimering, og sikrer at de personopplysningene som samles inn holdes på et minimum til enhver tid (Art.5). De personopplysningene vi behandler er begrenset til visittkortinformasjon for bedriftsansatte som er direkte knyttet til teknologiimplementeringer og beslutningstaking. En omfattende vurdering er fullført, som sikrer at de personopplysningene vi behandler ikke påvirker personvernet til våre lesere uforholdsmessig. Vi praktiserer åpenhet ved tydelig å informere alle lesere om at vi behandler deres personopplysninger, og til hvilke formål (Art. 13 og 14). Vi vil bestrebe oss på å holde all leserdata oppdatert til enhver tid (Art.5).

Vår tjeneste kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en lenke til en tredjepart, vil du bli dirigert til det tredjepartens nettsted. Vi anbefaler sterkt at du gjennomgår personvernerklæringen til hvert nettsted du besøker. Vi har forsøkt å gi lenker til personvernerklæringer for tredjeparter på vår nettside der det er mulig. Vi tar ikke noe ansvar eller forpliktelse for personvernpraksisen til slike tredjeparts nettsteder, og din bruk av slike nettsteder skjer på egen risiko.

Hvordan og når vi deler dine personopplysninger med andre

Headley Media Technology Division Ltd kan dele dine personopplysninger for å levere innhold og tjenester fra våre nettsteder og tredjepartstjenester som kan interessere deg, inkludert sponset innhold.

Sponset Innhold og Tredjeparter

Headley Media Technology Division Ltd samarbeider med tredjepartssponsorer for å gjøre et stort bibliotek av innhold tilgjengelig for våre lesere, som hvite papirer, videoer, case-studier og webinarer. Som motytelse for tilgang til vårt bibliotek og for å laste ned innhold, kan vi be deg om å oppgi dine personopplysninger som en del av registreringen og/eller oppdatere dine eksisterende detaljer.

Som tidligere nevnt, følger Headley Media Technology Division Ltd prinsippet om dataminimering, og sikrer at de innsamlede personopplysningene holdes på et minimum til enhver tid (Art.5). De personopplysningene vi behandler er begrenset til visittkortinformasjon for bedriftsansatte som er direkte knyttet til teknologiimplementeringer og beslutningstaking.

Vi kan også bruke dine personopplysninger til å sende deg det tilbudet du ba om eller for å følge opp en tidligere nedlastet ressurs med ytterligere innhold og/eller andre relaterte ressurser som du har valgt å be om. I tillegg til dette kan dine personopplysninger deles med sponsoren og/eller sponsorene av innholdet for å kommunisere med deg angående tilbudet, samt ytterligere produkter, innhold eller tjenester som kan være av interesse for deg.

Vær oppmerksom på at når dine personopplysninger deles med tredjepart/sponsor, vil deres personvernregler, inkludert informasjon om hvordan du kan melde deg av i fremtiden, gjelde for dine personopplysninger. Vi har forsøkt å gi lenker til tredjeparters personvernregler på vår nettside der det er mulig. Vi tar ikke noe ansvar eller ansvar for personvernpraksisene til slike tredjeparter eller sponsorer.

Vi vil også be om ditt samtykke til å få dine detaljer overført til tredjepartssponsoren og/eller sponsorene ved nedlastingspunktet, og gir deg muligheten til å velge bort å få detaljene dine delt og beskytte ditt personvern.

Typer data vi samler inn og hvordan vi samler dem inn

Personopplysninger

Mens du bruker Tjenesten vår, kan vi be deg om å gi oss visse personlig identifiserbare opplysninger som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg ("Personopplysninger"). Personlig identifiserbar informasjon kan inkludere, men er ikke begrenset til:

 • E-postadresse
 • Fornavn og etternavn
 • Telefonnummer
 • Adresse, Stat, Provins, Postnummer/Postkode, By
 • Informasjonskapsler

Vi kan bruke dine personlige data til å kontakte deg med nyhetsbrev, markedsførings- eller salgsfremmende materiale og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Du kan velge bort å motta noen, eller alle, slike kommunikasjoner fra oss ved å følge avmeldingslenken eller instruksjonene som er gitt i enhver e-post vi sender eller ved å kontakte oss på dataprotection@headleymedia.com.

Hvordan vi bruker dataene dine

Vi kan bruke informasjonen du deler med oss og informasjonen vi samler inn gjennom din bruk av nettstedene våre på måtene som er beskrevet nedenfor og som beskrevet på tidspunktet for innsamling. Headley Media Technology Division Ltd bruker de innsamlede dataene til ulike formål:

 • For å levere og vedlikeholde tjenesten vår
 • For å varsle deg om endringer i tjenesten vår
 • For å la deg delta i interaktive funksjoner i tjenesten vår når du velger å gjøre det
 • For å yte kundestøtte
 • For å samle analyse eller verdifull informasjon slik at vi kan forbedre tjenesten vår
 • For å overvåke bruken av tjenesten vår
 • For å oppdage, forhindre og håndtere tekniske problemer

Nyhetsbrev

Vi vil bruke detaljene du har delt for å sende deg daglige nyhetsbrev som du har abonnert på. Vi vil ikke gjenbruke dine data eller legge dem til noen markedsføringslister, med mindre du har gitt oss samtykke til det. Vi vil tilby en måte for deg å avslutte abonnementet på hvert nyhetsbrev vi sender til deg.

Barns personvern

Vår tjeneste adresserer ikke noen under 18 år ("Barn").

Vi samler ikke bevisst inn personlig identifiserbar informasjon fra noen under 18 år. Hvis du er en forelder eller verge og du er klar over at Barnet ditt har gitt oss personopplysninger, vennligst kontakt oss. Hvis vi blir klar over at vi har samlet inn personopplysninger fra barn uten bekreftelse av foreldres samtykke, tar vi skritt for å fjerne den informasjonen fra våre servere.

Datakjøp fra tredjeparter

Headley Media Technology Division Ltd kjøper av og til markedsføringslister fra tredjeparts dataleverandører. Disse dataene kan inkludere, men er ikke begrenset til:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Forretnings e-postadresse
 • Forretnings postadresse
 • Forretnings jobbtittel / jobbfunksjon

Hvis det gjøres et datakjøp, kan du begynne å motta e-post og telefonkommunikasjon fra Headley Media Technology Division Ltd angående din forretningssektor / forretningsinteresser uten å ha gitt oss detaljene dine. Hvis du når som helst ikke lenger ønsker å motta disse oppdateringene / kommunikasjonene, kan du velge bort / melde deg av når som helst eller sende en e-post til dataprotection@headleymedia.com. Vi holder også klare poster av alle disse dataleverandørene.

Overføring av data

Din informasjon, inkludert personopplysninger, kan overføres til - og vedlikeholdes på - datamaskiner som ligger utenfor din stat, provins, land eller annen statlig jurisdiksjon der databeskyttelseslovene kan avvike fra de i din jurisdiksjon.

Hvis du befinner deg utenfor Storbritannia og velger å gi informasjon til oss, vennligst merk at vi overfører dataene, inkludert personopplysninger, til Storbritannia og behandler dem der.

Ditt samtykke til denne personvernpolitikken etterfulgt av din innsending av slik informasjon representerer din avtale med den overføringen.

Headley Media Technology Division Ltd vil ta alle rimelig nødvendige skritt for å sikre at dine data behandles sikkert og i samsvar med denne personvernpolitikken, og ingen overføring av dine personopplysninger vil finne sted til en organisasjon eller et land med mindre det er tilstrekkelige kontroller på plass inkludert sikkerheten til dine data og annen personlig informasjon.

Offentliggjøring av data

Hvis Headley Media Technology Division Ltd er involvert i en fusjon, oppkjøp eller eiendomssalg, kan dine personopplysninger overføres. Vi vil gi varsel før dine personopplysninger overføres og blir underlagt en annen personvernpolitikk.

Juridiske krav

Headley Media Technology Division Ltd kan avsløre dine personopplysninger i den gode tro at en slik handling er nødvendig for å:

 • For å overholde en juridisk forpliktelse
 • For å beskytte og forsvare rettighetene eller eiendommen til Headley Media Technology Division Ltd
 • For å forhindre eller etterforske mulig urett i forbindelse med Tjenesten
 • For å beskytte personlig sikkerhet for brukere av Tjenesten eller offentligheten
 • For å beskytte mot juridisk ansvar
 • Sikkerhet for data

Sikkerheten til dataene dine er viktig for oss, men husk at ingen overføringsmetode over Internett, eller lagringsmetode for elektronikk er 100% sikker. Mens vi streber etter å bruke kommersielt akseptable midler for å beskytte dine personlige data.

Data Sikkerhet

Vi har svært strenge databeskyttelsespraksiser på plass rundt dataene som opereres og forvaltes innenfor bedriften. Videre har IT-sikkerhet alltid vært et nøkkelområde hvor vi har sett til å sørge for at data og systemer er sikre. Vi har brannmurer, antivirusprogramvare, kryptering og en regel mot regneark allerede på plass på stasjonære PC-er.

Headley Media Technology Division Ltd implementerer en krypteringspolicy som er essensiell for å redusere risikoene for databrukernes rettigheter. Vi bruker pseudonymisering, kryptering og minimering, som alle er anerkjente teknikker i databeskyttelse ved design.

Oppbevaring av Data

Headley Media Technology Division Ltd vil beholde dine personlige data kun så lenge det er nødvendig for formålene som er angitt i denne personvernpolitikken. Vi vil beholde og bruke dine personlige data i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel, hvis vi er pålagt å beholde dataene dine for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer.

Headley Media Technology Division Ltd vil også beholde bruksdata for interne analyseformål. Bruksdata blir generelt oppbevart for en kortere periode, unntatt når disse dataene brukes til å styrke sikkerheten eller forbedre funksjonaliteten til vår tjeneste, eller vi er juridisk forpliktet til å beholde disse dataene for lengre tidsperioder.

Dine rettigheter og preferanser i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), har du visse databeskyttelsesrettigheter. Headley Media Technology Division Ltd tar sikte på å ta rimelige skritt for å tillate deg å korrigere, endre, slette eller begrense bruken av dine personopplysninger.

Hvis du ønsker å bli informert om hvilke personopplysninger vi har om deg og hvis du vil at de skal fjernes fra systemene våre, vennligst kontakt oss.

I visse omstendigheter har du følgende databeskyttelsesrettigheter:

 • Retten til å få tilgang til, oppdatere eller slette informasjonen vi har om deg. Når det er mulig, kan du få tilgang til, oppdatere eller be om sletting av dine personopplysninger direkte innenfor din kontoinnstillingsseksjon. Hvis du ikke kan utføre disse handlingene selv, vennligst kontakt oss for å hjelpe deg.
 • Retten til rettelse. Du har rett til å få rettet informasjonen din hvis den informasjonen er unøyaktig eller ufullstendig.
 • Retten til å protestere. Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger.
 • Retten til begrensning. Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personlige opplysninger.
 • Retten til dataportabilitet. Du har rett til å få en kopi av informasjonen vi har om deg i et strukturert, maskinlesbart og vanlig brukt format.
 • Retten til å trekke tilbake samtykke. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst der Headley Media Technology Division Ltd stolte på ditt samtykke for å behandle dine personopplysninger.
 • Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å verifisere din identitet før vi svarer på slike forespørsler.

Du har rett til å klage til en databeskyttelsesmyndighet om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Sporing og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å spore aktiviteten på vår tjeneste og holde visse opplysninger.

Informasjonskapsler er filer med en liten mengde data som kan inkludere en anonym unik identifikator. Informasjonskapsler sendes til nettleseren din fra et nettsted og lagres på enheten din. Sporingsteknologier som også brukes er signaler, etiketter og skript for å samle og spore informasjon og for å forbedre og analysere tjenesten vår.

Du kan instruere nettleseren din til å avvise alle informasjonskapsler eller å indikere når en informasjonskapsel blir sendt. Imidlertid, hvis du ikke aksepterer informasjonskapsler, kan du ikke være i stand til å bruke deler av tjenesten vår.

Eksempler på informasjonskapsler vi bruker:

 • Øktkaker. Vi bruker øktkaker for å drive tjenesten vår.
 • Preferansekaker. Vi bruker preferansekaker for å huske dine preferanser og ulike innstillinger.
 • Sikkerhetskaker. Vi bruker sikkerhetskaker til sikkerhetsformål.

Nettstedsanalyse

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører for å overvåke og analysere bruken av vår tjeneste.

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som tilbys av Google som sporer og rapporterer nettstedstrafikk. Google bruker de innsamlede dataene til å spore og overvåke bruken av vår tjeneste. Disse dataene deles med andre Google-tjenester. Google kan bruke de innsamlede dataene til å kontekstualisere og tilpasse annonsene i sitt eget annonseringsnettverk.

Du kan velge bort å ha gjort din aktivitet på tjenesten tilgjengelig for Google Analytics ved å installere Google Analytics opt-out nettlesertillegg. Tillegget forhindrer at Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js) deler informasjon med Google Analytics om besøksaktivitet.

For mer informasjon om Googles personvernpraksis, vennligst besøk Google Privacy and Terms nettside: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Atferdsremarketing

Headley Media Technology Division Ltd bruker remarketingtjenester for å annonsere på tredjeparts nettsteder til deg etter at du har besøkt vår tjeneste. Vi og våre tredjepartsleverandører bruker informasjonskapsler for å informere, optimalisere og vise annonser basert på dine tidligere besøk på vår tjeneste.

Google AdWords

Google AdWords remarketingtjeneste leveres av Google Inc.

Du kan velge bort Google Analytics for Display Advertising og tilpasse Google Display Network-annonser ved å besøke Google Ads Settings-siden: http://www.google.com/settings/ads

Google anbefaler også å installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - for nettleseren din. Google Analytics Opt-out Browser Add-on gir besøkende muligheten til å forhindre at deres data blir samlet inn og brukt av Google Analytics.

For mer informasjon om Googles personvernpraksis, vennligst besøk Google Privacy and Terms nettside: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook

Facebooks remarketingtjeneste leveres av Facebook Inc.

Du kan lære mer om interessebasert annonsering fra Facebook ved å besøke denne siden: https://www.facebook.com/help/164968693837950

For å velge bort interessebaserte annonser fra Facebook, følg disse instruksjonene fra Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook følger de Selvregulerende Prinsippene for Online Atferdsannonsering etablert av Digital Advertising Alliance. Du kan også velge bort fra Facebook og andre deltakende selskaper gjennom Digital Advertising Alliance i USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada i Canada http://youradchoices.ca/ eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/, eller velge bort ved å bruke innstillingene på mobilenheten din.

For mer informasjon om Facebooks personvernpraksis, vennligst besøk Facebooks datapolitikk: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

AdRoll sin remarketing-tjeneste leveres av Semantic Sugar, Inc.

Du kan velge bort AdRolls remarketing ved å besøke denne AdRoll-reklamepreferansesiden: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

For mer informasjon om AdRolls personvernpraksis, vennligst besøk AdRolls personvernpolicy-side: http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

AppNexus remarketing-tjeneste leveres av AppNexus Inc.

Du kan velge bort AppNexus remarketing ved å besøke personvern og AppNexus Platform nettside: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

For mer informasjon om personvernpraksisen til AppNexus, vennligst besøk AppNexus Platform Privacy Policy nettside: http://www.appnexus.com/platform-policy/

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere personvernerklæringen vår fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å legge ut den nye personvernerklæringen på denne siden.

Vi vil informere deg via e-post og/eller en fremtredende merknad på vår tjeneste, før endringen trer i kraft og oppdatere "effektiv dato" øverst på denne personvernerklæringen.

Du oppfordres til å gjennomgå denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for eventuelle endringer. Endringer i denne personvernerklæringen er effektive når de er lagt ut på denne siden.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss:

Per e-post: dataprotection@headleymedia.com

Ved å besøke denne siden på vår nettside: www.hrtechcorporate.no/ContactUs

Per telefonnummer: +44 (0) 1932 564999

Per post: Headley Media Technology Division Ltd, Warwick House, 1 Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9DP

Om oss

Klikk her for å legge innholdet ditt til nettbiblioteket vårt med teknologiressurser vennligst klikk her…

Ledergruppe

Gerry Rhoades-Brown

Administrerende direktør

gerry.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

Internasjonal kontodirektør

freya.ward@headleymedia.com

Christian Hoelscher

VP-salg: Tyskland, Østerrike og Sveits

christian.hoelscher@headleymedia.com

Maddie Penfold

Kontodirektør

maddie.penfold@headleymedia.com

Laura Harwood

Senior-kontoadministrator

laura.harwood@headleymedia.com

Edith Barrett

Senior-kontoadministrator

edith.barrett@headleymedia.com